Qin Na (holde og kontrollere motstanderen)

Selvforsvar

Begrepet “Qin Na” omfatter alle leddkontrollsmetoder som læres borti Kinesisk kampsport. Eksportert og videreutviklet i Japan, disse metodene danner grunnlaget for kampsporten Aikido. De er forholdsvis ukompliserte teknikker som bruker egenskapene til leddene I kroppen. I begynnelsen konsentrerer vi oss mest om håndleddskontroll.

Qui Na metoder er meget effective i selvforsvar, men de krever selvsagt mengdetrening og korrekt bruk for å ha full effect. Har du først lært disse teknikkene, vil kroppen huske de godt. Disse teknikkene er også relativt uavhengige av kroppskonfigurasjonen til de involbverte partene, siden mye fysisk styrke ikke er nødvendig for å utføre disse.

Litt historikk

Boksing med slag og spark, kampformen og Qui Na er I stor grad de viktigste elementene i kinesisk selvforsvarsteknikk. (free hands). Qin Na deles inn i fire grupper:

 • Grep om musklene (Fen Jin)
 • Kontrollere leddene (Cuo Jie)
 • Stanse energistrømmen (Bi Qi)
 • Angripe vitale punkter (Dian Xue)

Quin Na er inneholdt I mange kinesiske kampsportstilarter. Teknikkene kan sammenfattes med noen hoveddeler. Her er noen av de viktigste:

 • Na (holding), ta med én hand grep om motstanderens arm eller bein
 • Chan (rull opp), vri rundt håndleddet til motstandere for å bøye vekk armen
 • Bei (rygg), bøy armen hans rundt og press den mot ryggen hans
 • Ya (press), dytt på ledd
 • Deng (press med foten), nruk din fot og dine bein til å dytte på motstanderens arm
 • Suo (blokkering), gjøre motstanderen ubevegelig eler kvele han
 • Fen ( del ), brekk motstanderes fingre
 • Kou (stikk) angrip nese, øye eller kinn med dinge egne finger, for å stikke u teller trekke ut noe
 • Tuo (løft), trykk på et ledd ved å løfte det
 • Dian (angrip vitale punkter)

Eksempel

techniqueqinnaLeddkontrollsteknikk på håndleddet