Taiji Quan

Foto: Bertrand Deck

Taiji Quan (eller tai chi) er en kinesisk kampkunst som ble utviklet for å trene opp utøvernes fleksibilitet, ro og konsentrasjon, ved å utføre kampteknikker i sakte tempo.

Taiji Quan er en kampsport, som Kung Fu, og kan brukes til selvforsvar, men det er en ”indre” stilart der man fokuserer mer på intensjon og på seg selv. Man trener blant annet på bevegelser som roterer rundt kroppens senterakse, å holde et lavt og stødig tyngdepunkt, og opparbeidelse av bevissthet i forhold til sted og rom. (Se under).

Legenden

Opprinnelsen til Taiji Quan daterer seg tilbake til et sted mellom det ellevte og det trettende århundre. Det ble grunnlagt av Zhang San Feng, en Taoist munk som lærte seg Wushu (Kung Fu) i Shaolin. Legenden forteller at Zhang San Feng observerte en kamp mellom en fugl og dens bytte: en slange. Fuglen beveget seg raskt, og angrep slangen konstant med nebbet. Slangen unnslapp nebbets hakking ved myke og slyngete bevegelser mens den hele tiden forholdt seg rolig. Til slutt var fuglen utmattet og ga opp det den hadde trodd var et lett bytte, og fløy bort. Munken forsto i det øyeblikket den overvinnende kraften av fleksibilitet. De Gong Fu (Kung Fu) teknikkene som han kjente var kun basert på bruk av rå styrke. Zhang San Feng oppfant så en ny kampteknikk basert på fleksibilitet, med harmoniske, kontinuerlige og sirkulære bevegelser.
Snake_crane_Taiji

Hovedstilen som praktiseres ved skolen vår er Yang stil. De grunnleggende teknikksekvensene praktiseres sakte, kontinuerlig og fleksibelt. Andre populære stilarter, som Chen, Sun og Wu undervises også.

Yang stilen Taiji Quan

Yang-Cheng-FuYangstilen, grunnlagt ved begynnelse av det 19. århundre av Yang Lu Chan, er den mest utberedte stilen i verden. Yang fikk tilnavnet “den uovervinnelige” og hans undervisning var høyt verdsatt. For å gjøre sine leksjoner tilgjengelige for alle, fjernet Yang Lu Chan gradvis de vanskelige bevegelsene som hopp, eksplosive slag og raske spark fra formene. De grunnleggende teknikkene utføres sakte, med fleksible, kontinuerlige bevegelser. Men det finnes også raske og kraftige anvendelser: Taiji Quan er fortsatt en kampsport! Selv om formtrening er grunnleggende ved skolen vår, forklarer vi hvordan de ulike bevegelsen og teknikkene brukes i kampsport. Undervisningen omfatter også Tui Shou (”push hands” – skyve hendene med partner).