Tang Lang Quan (Kneler boksing)

.

Legenden

ManteLegenden sier at denne formen for Kung Fu ble grunnlagt av Wang Lang omkring 1650. Wang Lang trente ved et Shaolin tempel, og på grunn av hans relativt beskjedne høyde, vant han sjelden kamper mot de større og sterkere Shaolin-munkene. En dag da han satt under et tre, ble han fascinert av et lite spetakkel. Ved føttene hans utspilte det seg en kamp mellom en kneler og en cikade. Kneleren er en del mindre enn cikaden, men vant likevel kampen overlegent. Wang Lang ble fascinert av knelerens svært effektive og raske angrepsteknikk. Han ønsket å lære mer om dette lille insektet med de raske armene, og begynte et studium av kneleren. Han kom tilbake til Shaolintempelet og ville prøve ut sine nye metoder i kamp mot de andre munkene som trente der. Det viste seg at stilarten hans var svært effektiv, men noen munker foreslo for han at fotarbeidet kunne behøve en forbedring. Derfor fant han ut at han kunne anvende fotarbeidet fra apen, og beholde armteknikken fra kneleren. Stilarten ble hetende Tang Lang Quan, eller ’kneler-boksing’. I dag er stilarten delt inn i flere retninger: Qi Xing (syv stjerner), Meihua (plommetreblomst), Ba Bu (åtte trinn), etc… Vår hovesretning er Tang Lang Meihua, men vi trener også med noen Qi Xing teknikker.

Vår stilart

Teknikkene som vi studerer kommer fra “Supreme ultimate fist – Plum Flower” stilarten (Taiji Meihua) og fra “Seven stars” stilarten (Qi Xing). Taiji Meihua er mindre rigid enn Qi Xing stilen, og mer relatert til indre energi. Likevel, i disse to stilene er hoftene og ryggraden fundamentale som et utgangspunkt for teknikkene. Ett av målene til Tang Lang Quan er å kunne fange armen til motstanderen og overvinne han/henne med hurtige og sømløst koblede bevegelser. Av alle de eksterne Kung Fu stilartene (eksterne i motsetning til interne, som Taiji Quan), er Tang Lang Quan en av de mest effective som sådan. Den er utformet på en forholdsvis enkel måte, men det krever tålmodighet å komme dithen at teknikkene føles enkle. Siden den baserer seg på hurtighet og presisjon fremfor rå styrke, er stilarten passende for stort sett alle, uansett alder og fasong.

wanglangLitt historikk

Tre eller fire ulike grupper av stilarten finnes I Kina under dette navnet. En første gruppe I Nordlige Kina dannet I det syttende århundre av Wang-Lang, og to andre i det sørlige Kina. En fjerde gruppe er mer fokusert på oppvisninger, og ble skapt for bare noen få år siden. Den kalles vanligvis moderne eller atletisk Kung Fu. Posture

Illustration: Gaeriell